Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo Thủ tướng, báo cáo trước hội nghị, Bộ NN&PTNT nêu mục tiêu đến năm 2030 mới đạt kim ngạch xuất khẩu tôm 10 tỉ USD là “quá thấp”.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thế giới có khoảng 7 tỉ người, trong khi chỉ có VN và một số nước khác mới sản xuất được tôm quy mô lớn nên nhu cầu thị trường còn lớn, trong khi VN có đầy đủ điều kiện để phát triển sản xuất tôm hơn nữa cũng như có nhiều kinh nghiệm, nhiều mô hình tốt.

“Trước 2025 phải đạt 10 tỉ USD, xuất khẩu tôm phải thành ngành chủ lực trong nền nông nghiệp VN. Tôi sẽ có kết luận, phân tích đầy đủ để ủng hộ chủ trương, quyết tâm đó” - Thủ tướng khẳng định.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2016 VN đã xuất khẩu tôm sang 90 thị trường các quốc gia, đạt kim ngạch xuất khẩu gần 3,2 tỉ USD, tăng 6,7% so với năm 2015. Bộ đặt ra mục tiêu đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu tôm đạt trên 4,5 tỉ USD và đến năm 2030 là từ 8 - 10 tỉ USD.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không đồng tình mà yêu cầu phải đạt mục tiêu này trước năm 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước VN và Tập đoàn Điện lực VN cũng cam kết đủ vốn, nguồn điện để phục vụ tốt yêu cầu sản xuất tôm của VN trong thời gian tới, nhằm đảm bảo mục tiêu đạt 10 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng.