Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2 năm 2018.

Đến 30/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng sụt giảm 3,1% xuống 45.702 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 2,9% đạt 59.553 tỷ đồng. ABBank gia tăng cho vay trên thị trường liên ngân hàng, dư nợ cho vay các TCTD khác tăng 32,1% đạt 18.044 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 593 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng nhẹ 4,5% đạt 1.068 tỷ đồng; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 3,1% đạt 81 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngân hàng có lãi đột biến từ mua bán chứng khoán, tăng hơn 3 lần đạt 369 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối cũng tăng 2,3 lần đạt mức lãi 100 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 19,8% lên 768 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro của ABBank lại giảm 27 tỷ đồng so với cùng kỳ xuống 249 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu đến cuối tháng 6 giảm 324 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 1.003 tỷ đồng, chiếm 2,16% tổng dư nợ cho vay tại ngân hàng. Tỷ lệ này giảm khá nhiều so với mức 2,77% hồi đầu năm. 

Nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn vẫn đang chiếm trên 70% nợ xấu tại ABBank. Trong nợ nhóm 5, có một khoản vay khách hàng với số dư tại ngày 30/6/2018 là 17 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm của Toà án Nhân dân TP HCM ngày 31/5/2018, ABBank bị truy thu khoản tiền 78 tỷ đồng từ việc thu hồi nợ trước đây của khách hàng do nguồn tiền để thu hồi nợ có liên quan đến một vụ án khác. Ngân hàng đã thực hiện kháng án lên toà án cấp cao hơn. Tại ngày phát hành báo cáo, ngân hàng vẫn chưa nhận được kết quả của việc kháng án do đó ngân hàng cũng chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản này.

Ngoài ra, ABBank đang giữ 150 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phát sinh từ việc hoán đổi 150 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (SBIC). Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm được Chính phủ bảo lãnh trong năm 2013 và có lãi suất cố định là 8,9%/năm.