Nếu giá dầu từ 55 USD/thùng đến 60 USD/thùng thì vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xem xét nhiều phương án nhưng chưa quyết định phương án nào, do mặt hàng này thường xuyên biến động nên cần phải tính toán quy luật, xu hướng tăng giảm để tránh tình trạng thường xuyên điều chỉnh giá.

 

Mặt khác, việc tính toán, cân nhắc dựa trên cơ sở là sẽ thu thuế và sẽ giữ giá bán ở mức hợp lý như thế nào so với các nước trong khu vực để chống buôn lậu có hiệu quả.

 

Cũng theo ông Nguyễn Sinh Hùng, chính sách nhất quán của Nhà nước là vẫn bù lỗ cho giá dầu, còn giá xăng thì phải gắn với thị trường. Nếu thương mại hóa giá dầu thì phải có lộ trình nhất định.

 

Theo Sài Gòn giải phóng

Tag :