Theo quyết định của Thủ tướng, kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Kinh phí lập và triển khai các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học theo quyết định phê duyệt từng đề án và được bố trí vào ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Danh sách các thành viên khác của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học gồm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long; Trần Quốc Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Bích Đạt - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đặng Quốc Tiến - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Quốc Thắng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phạm Khôi Nguyên - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; GS Phạm Phụ - Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

 

Các qui định trước đây trái với qui định này đều được bãi bỏ.

 

M.Khôi

Tag :