• Bịt kẽ hở chính sách bảo hiểm thất nghiệp
  • Đóng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?
  • Trục lợi bảo hiểm thất nghiệp bị xử phạt ra sao?
  • Bịt kẽ hở chính sách bảo hiểm thất nghiệp

  • Đóng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

  • Bịt kẽ hở chính sách bảo hiểm thất nghiệp

  • Đóng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

  • Trục lợi bảo hiểm thất nghiệp bị xử phạt ra sao?

 Bình quân hằng năm, cơ quan BHXH giải quyết cho hơn 150.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, chi trả chế độ BHTN cho hơn 700.000 lượt người. Tuy nhiên, theo đánh giá, độ bao phủ không thể đạt mục tiêu 50% lực lượng lao động tham gia BHXH đến năm 2020. Bên cạnh đó, chính sách BHXH cũng bộc lộ nhiều hạn chế về cách tính lương hưu; tình hình nợ đọng BHXH cao; người lao động có xu hướng nhận BHXH một lần.

Tình trạng người lao động thích nhận trợ cấp BHXH một lần có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, chính sách BHXH vẫn nặng về giải quyết hậu quả mà nhẹ về phòng ngừa. Điển hình là chính sách BHTN. Người lao động thất nghiệp được chi trả trợ cấp và hỗ trợ đào tạo nghề để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong khi các cơ quan chức năng chưa có biện pháp giảm thiểu hậu quả của thất nghiệp.

Tin-ảnh: T.Ngôn